Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovyO projektu

Cílem projektu je vytvoření Společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Ty lze úspěšně rozvíjet využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací.

V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny metodické materiály pro rozvoj těchto klíčových kompetencí s využitím pohybových aktivit z oblasti pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. Tyto materiály budou vytvářeny v rámci Společenství praxe ve spolupráci mezi třemi veřejnými vysokými školami, 47 základními a středními školami a jedním spolkem a ověřeny v praktickém prostředí školní tělesné výchovy, případně dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

V rámci Společenství praxe bude probíhat odborná příprava učitelů pro využití vytvořených metodik a materiálů. Pracovníky vysokých škol bude také poskytována podpora těmto učitelům, tak aby mohli úspěšně rozvíjet výše popsané kompetence žáků a studentů na svých ZŠ a SŠ.

Všechny aktivity a výstupy v projektu budou řešeny plně inkluzivně s akcentem na možnosti zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených sociálním vyčleněním.

Aktuality

Další ročník Arakiády je za námi

V Posluchově se v červnu 2018 uskutečnila druhá část letošního ročníku soutěže tříčlenných hlídek žáků základních škol Arakiáda, kterého se zúčastnily také naše projektové školy. A to nejen žáci, ale premiérově proběhla také soutěž pedagogů.


Mgr., PhD., Pavel Háp

1. 11. 2018

Celostátní setkání Společenství praxe na Pastvinách

Druhé celostátní setkání Společenství praxe jsme umístili do přírody a dobrou atmosféru neovlivnila ani nepřízeň počasí.


Mgr., PhD., Pavel Háp

1. 11. 2018

Záchranářský školní den

V návaznosti na záchranářskou soutěž "Arakiáda - Posluchovský záchranář", na jejíž organizaci se spolupodílíme, navrhl a zrealizoval Michal Půža nový projekt pod názvem "Záchranářský školní den (ZŠD)".


Mgr., PhD., Pavel Háp

12. 4. 2019