Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovyO projektu

Cílem projektu je vytvoření Společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Ty lze úspěšně rozvíjet využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací.

V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny metodické materiály pro rozvoj těchto klíčových kompetencí s využitím pohybových aktivit z oblasti pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. Tyto materiály budou vytvářeny v rámci Společenství praxe ve spolupráci mezi třemi veřejnými vysokými školami, 47 základními a středními školami a jedním spolkem a ověřeny v praktickém prostředí školní tělesné výchovy, případně dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

V rámci Společenství praxe bude probíhat odborná příprava učitelů pro využití vytvořených metodik a materiálů. Pracovníky vysokých škol bude také poskytována podpora těmto učitelům, tak aby mohli úspěšně rozvíjet výše popsané kompetence žáků a studentů na svých ZŠ a SŠ.

Všechny aktivity a výstupy v projektu budou řešeny plně inkluzivně s akcentem na možnosti zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených sociálním vyčleněním.

Aktuality

Paralympijský školní den

Nabídka realizace Paralympijského školního dne na vaší škole


Mgr., PhD., Pavel Háp

18. 5. 2017

Arakiáda 2017

I vaše škola se může příští rok zúčastnit Arakiády


Mgr., PhD., Pavel Háp

18. 5. 2017

Setkání Společenství praxe UPOL

18.5.2017 se uskutečnilo pracovní setkání Společenství praxe UPOL


Mgr., PhD., Pavel Háp

29. 5. 2017

Těloolomouc 2017 je minulostí

Setkání Společenství praxe, které proběhlo v rámci celostátního semináře pedagogických pracovníků Těloolomouc 2017, se zúčastnilo více než 90 kolegů z Olomouckého, Plzeňského a Ústeckého kraje.


Mgr., PhD., Pavel Háp

13. 9. 2017