Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovyO projektu

Cílem projektu je vytvoření Společenství praxe a podpora práce učitelů v oblasti zlepšování sociálních, personálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ. Ty lze úspěšně rozvíjet využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací.

V rámci projektu budou vytvořeny a pilotně ověřeny metodické materiály pro rozvoj těchto klíčových kompetencí s využitím pohybových aktivit z oblasti pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy. Tyto materiály budou vytvářeny v rámci Společenství praxe ve spolupráci mezi třemi veřejnými vysokými školami, 47 základními a středními školami a jedním spolkem a ověřeny v praktickém prostředí školní tělesné výchovy, případně dalších všeobecně vzdělávacích předmětů.

V rámci Společenství praxe bude probíhat odborná příprava učitelů pro využití vytvořených metodik a materiálů. Pracovníky vysokých škol bude také poskytována podpora těmto učitelům, tak aby mohli úspěšně rozvíjet výše popsané kompetence žáků a studentů na svých ZŠ a SŠ.

Všechny aktivity a výstupy v projektu budou řešeny plně inkluzivně s akcentem na možnosti zapojení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků ohrožených sociálním vyčleněním.

Aktuality

Záchranářský školní den

V návaznosti na záchranářskou soutěž "Arakiáda - Posluchovský záchranář", na jejíž organizaci se spolupodílíme, navrhl a zrealizoval Michal Půža nový projekt pod názvem "Záchranářský školní den (ZŠD)".


Mgr., PhD., Pavel Háp

12. 4. 2019

Těloolomouc 2019 je za dveřmi

Už zítra, tj. ve středu 28.8.2019 začíná Těloolomouc 2019 a s tím i další celostátní setkání Společenství praxe projektu KLIKO. Opět se můžete těšit na řadu zajímavých námětů pro výuku nejen TV. Těšíme se na vás.


Mgr., PhD., Pavel Háp

27. 8. 2019

Těloolomouc 2019

Další ročník celostátního setkání a workshopu tělovýchovných pedagogů, a tím také závěrečné celostátní setkání Společenství praxe projektu KLIKO, Těloolomouc 2019 se uskutečnilo v, překvapivě :-) Olomouci v termínu 28.-30.8.2019.


Mgr., PhD., Pavel Háp

3. 12. 2019

KLIKO končí, děkujeme za spolupráci!

Projekt KLIKO je po 3 let u konce a projektový tým děkuje všem zapojeným školám a účastníkům ze aktivní účast. Díky!!!


Mgr., PhD., Pavel Háp

3. 12. 2019