Realizační tým projektu

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci

Administrativní tým

Pavel HÁP Hlavní řešitel
Gabriela POKORNÁ Finanční manažer
Jana SEIDLOVÁ Koordinační pracovník
Dalibor KUNHART Administrátor vzdělávacího portálu

Odborný tým

Michal KUDLÁČEK Koordinátor Klíčové aktivity 2
Soňa FORMÁNKOVÁ Koordinátor Klíčové aktivity 3
Martina POLÁKOVÁ Koordinátor Klíčové aktivity 4

Odborní pracovníci oblastí

Michal ŠAFÁŘ Psychologie
Jana VAŠÍČKOVÁ Obecná didaktika
Zbyněk SVOZIL Obecná didaktika
Peter TAVEL Sociální pedagogika
Martin KUDLÁČEK Speciální pedagogika
Julie WITTMANNOVÁ Speciální pedagogika

Odborní pracovníci oblastí pohybových aktivit

Jan BĚLKA Pohybové hry
Julie WITTMANNOVÁ Psychomotorika
Tomáš VYHLÍDAL Psychomotorika
Michal PŮŽA Výchova v přírodě
Michal PETR Výchova v přírodě
Michal PŮŽA Dramatická výchova
Jana HAKOVÁ Dramatická výchova

Odborní pracovníci pro osobnostně-sociální rozvoj

Jana HARVANOVÁ Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
Arnošt SVOBODA Rozvoj sociálních a občanských kompetencí
Hana PERNICOVÁ Rozvoj sociálních a občanských kompetencí

Metodici/lektoři

Jiří DUB Metodik / Lektor - pohybové hry
Ladislav BALOUN Metodik / Lektor - psychomotorika
Klára ŠINDELKOVÁ Metodik / Lektor - dramatická výchova
Adéla DVOŘÁČKOVÁ Metodik / Lektor - výchova v přírodě
Jiří VRBA Kameraman + zpracovatel audiovizuálních materiálů


Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ladislav BLÁHA


Západočeská univerzita v Plzni
Věra KNAPPOVÁ
Petr VALACH